Đào tạo Sản xuất sạch hơn tại Tập đoàn Dấu khi Việt Nam

Nằm trong khuôn khổ triển khai chương trình hành động về Sản xuất sạch hơn (SXSH) trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam đã thiết kế và thực hiện dịch vụ đào tạo theo yêu cầu đặt hàng của Tổng Công ty Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt nam (PVEIC).

Dịch vụ này bao gồm các lớp đào tạo như sau:
(i) 2 lớp nâng cao nhận thức về SXSH dành cho cán bộ cấp quản lý của các công ty thành viên, thời gian 11/8 và 6/10/2015;
(ii) 2 lớp đào tạo nâng cao năng lực thực hiện SXSH dành cho cán bộ cán bộ kỹ thuật và trưởng phó các phòng ban của các đơn vị thành viên, thời gian 12-14/8 và 7-9/10/2015

DSC01409

Các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam đã triển khai 4 lớp đào tạo này theo đúng yêu cầu nội dung và đã được khách hàng PVEIC đánh giá nhất trí nghiệm thu. Các hoạt động đào tạo thu hút được sự tham gia nhiệt tình của các đại biểu. Những kiến thức SXSH được truyền tải qua dịch vụ này được mong đợi sẽ trở thành nền tảng để các doanh nghiệp thành viên PVN ứng dụng trong thực tiễn triển khai chương trình SXSH của Tập đoàn.