HOẠT ĐỘNG

Đánh giá và Tư vấn RECP

Cung cấp dịch vụ Đánh giá và Tư vấn cho doanh nghiệp về Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tài nguyên – sản xuất sạch hơn và bảo vệ môi trường

Đào tạo Năng lực thực hiện RECP

Cung cấp khóa đào tạo xây dựng năng lực thực hiện “Hiệu quả tài nguyên & Sản xuất sạch hơn, nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua giảm các tiêu hao đầu vào của quá trình sản xuất, góp phần hướng tới nền công nghiệp xanh

Tư vấn và Phản biện dự án

Tham gia tư vấn phản biện các chương trình, dự án mà Nhà nước giao cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ

Tập huấn Nghiệp vụ

Cung cấp các khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực cho các Trung tâm khuyến công ở các địa phương thực hiện “Chiến lược Sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020”

Chuyển giao công nghệ

Hợp tác tư vấn, chuyển giao công nghệ tiên tiến từ nước ngoài vào Việt Nam

Nghiên cứu và Ứng dụng

Tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất và đời sống

VỀ SCPRC

SCPRC định hướng trở thành một tổ chức nghiên cứu có khả năng cung cấp các dịch vụ tư vấn, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật về sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn, đồng thời thực hiện các dự án phát triển một cách chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả và bền vững.

SCPRC khẳng định vai trò là một đối tác tích cực cùng các cơ quan Nhà nước, các tổ chức nghề nghiệp, tổ chức xã hội trong nước và các tổ chức quốc tế thúc đẩy việc xây dựng các mẫu hình sản xuất và tiêu thụ bền vững ở Việt Nam.

Các đối tác

 

Liên hệ

Liên hệ

0 + 4 = ?

Thông tin liên hệ

Thông tin

PGS.TS Ngô Thị Nga

Email: [email protected]
Tel: 84 3623 1295

Địa chỉ
Phòng 625, Thư viện Tạ Quang Bửu

Đại học Bách khoa Hà Nội

Số 01, Đại Cồ Việt, Hà Nội

Thời gian làm việc:

Thứ Hai – Sáu: 8:00-17:00
Thứ Bảy & Chủ nhật: Nghỉ